Tarieven

Tarieven

Wij zijn in onze praktijk liever met patiënten bezig dan met financiële administratie, daarom hebben wij onze financiële administratie overgedragen aan de specialist op dit terrein, namelijk Netpoint Factoring BV.

Voor vragen en opmerkingen met betrekking tot uw nota’s kunt u terecht op een speciale website www.uwdeclaraties.nl. U heeft ook de mogelijkheid om telefonisch contact op te nemen met Netpoint Factoring BV op telefoonnummer 0416-541509.

In onze praktijk worden behandelingen onder tariefsoort A en B uitgevoerd. Onder A vallen de meeste behandelingen. Onder B vallen behandelingen van patiënten met (een) in ernst met schisis vergelijkbare afwijking(en). U vindt de bijbehorende tarieven in onderstaande tarievenlijst kolom A en B. De tarieven worden jaarlijks herzien door de Nederlandse Zorgautoriteit.