Behandelingen

Behandelingen

Heeft u een verwijzing voor een orthodontisch consult van uw tandarts gekregen of wilt u op eigen initiatief een afspraak maken bij Orthodontie Ostyn? Dan bent u van harte welkom!

Eerste consult

Een eerste consult is een eerste kennismaking en houdt in dat de gebitssituatie van u of uw kind door de orthodontist bekeken en geëvalueerd wordt met u. Er wordt tevens gekeken naar de mondhygiëne en de conditie van het tandvlees. Dit moet gezond zijn om een beugelbehandeling te kunnen beginnen. Indien nodig zal er een kaakoverzichtsfoto (orthopantomogram) van het gebit gemaakt worden. Uiteraard kunt u uw vragen tijdens dit consult ook stellen. Afhankelijk van de bevindingen tijdens dit consult wordt er een advies gegeven voor het al dan niet maken van één of meerdere vervolgafspraken.

I.v.m. de identificatieplicht in de zorg waarbij patiënten zich moeten kunnen legitimeren bij zorginstellingen, verzoeken wij u een geldig legitimatiebewijs en de verzekeringspas tijdens de eerste afspraak mee te nemen. Ook kinderen dienen een eigen identiteitsbewijs bij zich te hebben.

Herhalingsconsult

Mocht een orthodontische behandeling tijdens het consult noodzakelijk worden geacht, maar moet de groei en gebitsontwikkeling nog even afgewacht worden , dan krijgt u van ons op de afgesproken termijn een oproep voor een herhalingsconsult.

Begin behandeling documentatie

Is een orthodontische behandeling naar aanleiding van het eerste consult of herhalingsconsult noodzakelijk of wenselijk, dan wordt er een afspraak gemaakt voor het verzamelen van benodigde gegevens. Dit wordt B.B. records (begin behandeling documentatie) genoemd. Tijdens deze afspraak maakt een assistente twee röntgenopnamen, diverse foto’s en gebitsafdrukken waarmee de orthodontist een behandelplan gaat opstellen.

Bespreking behandelplan

Korte tijd later vindt dan de bespreking van het behandelplan plaats. Tijdens dit gesprek worden de bevindingen en de daarbij behorende orthodontische behandeling toegelicht. Ook krijgt u voorbeelden te zien van de desbetreffende beugel(s) en behandelresultaten. Op dit moment wordt u een gespecificeerde begroting meegegeven en indien gewenst kan het plaatsen van de beugel worden gepland.

Beugels

Activator

Een activator ziet eruit als een (uitneembaar) onder- en bovenplaatje die aan elkaar verbonden zijn. De verbinding is hierbij zodanig dat bij dichtbijten de onderkaak in een meer voorwaartse positie wordt gedwongen. De activator zal de groei van de onderkaak begeleiden en de gehele ondertandboog met onderfronttanden naar voren brengen en gelijktijdig de gehele boventandboog met het bovenfront naar achter brengen. Een activator behandelt dus een verkeerde kaakrelatie en de afstand tussen boven- en onderfronttanden.

Kinderen op de basisschool kunnen een activator bijna 20 uur per dag dragen. Kinderen op de middelbare school mogen de activator op school uitlaten, maar moeten de activator dagelijks minimaal 14 uur dragen. Haal je deze 14 uur niet, dan treedt er ofwel geen verbetering op of kunnen de behaalde resultaten snel weer verdwijnen en keert de oorspronkelijke afwijking terug! De draagtijd van een activator wordt opgebouwd: de eerste dag wordt de activator 4 uur overdag gedragen, de tweede dag 6 uur enz.

De duur van de behandeling hangt van een paar factoren af. Allereerst van de afwijking tussen de onder- en bovenkaak, hoe groter deze is, des te langer het duurt. Ook hangt het heel sterk af van de medewerking, hoe meer uren je per dag de activator draagt, des te sneller het gaat. En in de laatste plaats hangt het af van de lichaamsgroei. Groei je snel, dan gaat de behandeling meestal ook snel. Hebben we het gewenste resultaat bereikt, dan moeten we de tanden ook nog een tijd in deze nieuwe positie vasthouden, door bijvoorbeeld de beugel alleen ‘s nachts te dragen. Bij goed dragen, kan er per maand gemiddeld 1mm. verbetering optreden. Dus een voorbeet van 10 mm. kost in tijd ongeveer 10 maanden om deze naar 1 mm. te reduceren.

De eerste dagen met je beugel kan het spreken en het slikken wat lastig zijn, maar dit gaat vanzelf weer beter. In het begin kan de activator ook wat spierpijn geven. Dit is een teken dat de activator werkt. Deze spierpijn verdwijnt op den duur. Ook kunnen er soms pijnlijke drukplekjes in de mond ontstaan, deze verdwijnen doorgaans niet vanzelf maar zijn makkelijk te verhelpen in onze praktijk. Bel ons wel altijd even voor een afspraak. De eerste tijd met je activator kan het wel eens voorkomen dat je de beugel ‘s nachts onbewust uit de mond haalt. Na enige tijd ben je aan je activator gewend geraakt en laat je hem ‘s nachts in je mond zitten.

Als je de activator niet draagt, moet je de beugel in het beugeldoosje bewaren. Doe hem nooit los in je zak of in je tas, want de metalen onderdelen kunnen makkelijk verbuigen.

De activator moet elke dag met tandpasta en tandenborstel worden schoongemaakt en wekelijks kun je hem gedurende een half uur in natuurazijn leggen om kalkaanslag te voorkomen.

Succes met je beugel!

BRPE

De BRPE is een beugel om de bovenkaak te verbreden. Het is een kunststof (kunsthars) bedekking over de kiezen in de bovenkaak. Hieraan is een metalen schroef bevestigd die langs het verhemelte loopt. Deze schroef wordt gedurende een periode van 4 weken dagelijks een heel klein beetje opengeschroefd om de bovenkaak te verbreden. Daarna blijft de beugel nog een tijdje zitten om de nieuwe gebitssituatie te stabiliseren.

De eerste paar dagen kunnen wat vervelend zijn. Je moet nog wennen aan de beugel die nu in je mond zit en praten, eten en slikken is in het begin lastig. Door veel te oefenen gaat dit steeds beter. Het openschroeven van de beugel veroorzaakt een spanning in de bovenkaak, dit kan wat pijnlijk zijn. Een pijnstiller mag eventueel ingenomen worden.

De schroef van de BRPE moet worden opengedraaid in de richting van het pijltje m.b.v. het ‘sleuteltje’ dat je van ons meekrijgt. De eerste dag moet dit 2 keer gebeuren, waarvan de eerste keer zojuist in de praktijk onder begeleiding van de assistente is gebeurd, de dagen erna 1 keer per dag. Na ongeveer één week word je voor een korte controle terug verwacht.

Bij eventueel loskomen van de BRPE moet tijdelijk gestopt worden met openschroeven tot de beugel weer vastgeplakt is. Maak in dit geval zo snel mogelijk een afspraak met ons. Belangrijk is om het gipsmodel waarop de beugel gemaakt is goed te bewaren voor eventuele reparatie!

Met een BRPE moet je drie keer per dag tandenpoetsen;
• na het ontbijt
• tussen de middag of uit school
• voor het slapen gaan

Zorg ervoor dat je de tandvleesranden langs de beugel met een kleine, zachte borstel goed schoonpoetst en masseert. Daarnaast gebruik je één keer per dag een ragertje om tussen de schroef en het tandvlees te reinigen.

Ter ondersteuning van het poetsen gebruik je ’s avonds voor het slapen gaan – na het tandenpoetsen – je fluoridespoelmiddel. Hierna mag voor ten minste één uur lang niet nagespoeld en gegeten/gedronken worden.

Het doosje witte was wat je van ons hebt meegekregen kan gebruikt worden om scherpe of schurende randjes af te dekken.

Na een tijdje kan er een spleetje tussen de voortanden ontstaan, dit is een normaal verschijnsel. Zodra je klaar bent met schroeven merk je dat dit spleetje vanzelf weer kleiner wordt en soms zelfs helemaal dicht zal gaan.

Bij vragen graag altijd contact opnemen met de praktijk. Succes!

De plaat

Een uitneembare plaat is een kunststof (kunsthars) bedekking over het gehemelte met daaraan een aantal metalen draadjes en klemmetjes waarmee je de beugel aan je kiezen vastklemt. Er zijn verschillende soorten platen en iedere plaat ziet er weer anders uit. De orthodontist heeft na het maken van de afdrukken een ontwerp gemaakt voor jouw plaat. Door draadjes en/of veertjes aan de plaat worden je tanden of kiezen verplaatst.

Een andere veel gebruikte plaat is de zogenaamde opbeetplaat. Bij deze plaat is een verhoging aan de binnenkant van de voortanden gemaakt waar je met de ondertanden tegenaan bijt en waardoor de kiezen niet meer op elkaar kunnen komen. Deze plaat wordt vaak gebruikt in combinatie met een blokjesbeugel en zorgt ervoor dat je je blokjes niet los kunt bijten als je beet te ‘diep’ is. Dit betekent dat je boventanden te ver over je ondertanden schuiven. De opbeetplaat zorgt er ook voor dat deze diepe beet gecorrigeerd wordt.

De orthodontist of assistente heeft je uitgelegd waarom je een plaat hebt gekregen en waarvoor deze dient.

De draagtijd van een plaat is in principe 24 uur per dag tenzij de orthodontist anders zegt. Vaak moet de plaat tijdens het eten ook gedragen worden. De eerste dagen kan het spreken en het slikken wat lastig zijn, maar dit gaat na een paar dagen beter. Ook kunnen er soms pijnlijke drukplekjes op het gehemelte of tandvlees ontstaan, deze zijn makkelijk te verhelpen in onze praktijk. Bel ons wel even op voor het maken van een afspraak.

Haal je deze 24 uur (of geadviseerde draagtijd) niet, dan treedt er ofwel geen verbetering op of kunnen de behaalde resultaten gemakkelijk weer verdwijnen en keert de oorspronkelijke afwijking terug!

De plaat zit los in de mond en kan door jezelf uit je mond gehaald worden om bijvoorbeeld je tanden te poetsen. Nadat je je tanden hebt gepoetst moet je ook met je tandenborstel je plaat schoonpoetsen. Eén keer per week kun je de plaat gedurende een half uur in natuurazijn leggen en daarna schoonborstelen om kalkaanslag te voorkomen. Als je de beugel niet in je mond hebt, bewaar hem dan in je beugeldoosje en stop hem niet los in je zak, want hierdoor kunnen de draadjes verbuigen of gaat de beugel stuk.

In het begin zal het wel eens voorkomen dat je de beugel ‘s nachts onbewust uit de mond haalt. Na enige tijd ben je aan je plaat gewend geraakt en laat je hem ‘s nachts makkelijker zitten. Bij het plaatsen van de plaat wordt het gipsmodel meegegeven waarop de beugel gemaakt is. Bewaar deze goed, want mocht de beugel stuk gaan en gerepareerd moeten worden, dan hebben we dit model hiervoor nodig!

Succes!

De Twin-Block

De Twin-block is een uitneembare dubbele beugel die uit een boven- én ondergedeelte bestaat. Beide delen worden op de tandboog met ankertjes om de kiezen vastgeklemd. Zowel het boven- als onderdeel v.d. beugel is voorzien van verhogingen waardoor bij het dichtbijten de onderkaak naar voren wordt gedwongen. De Twin-block zal op deze wijze de groei van de onderkaak begeleiden en de gehele ondertandboog naar voren brengen en gelijktijdig de gehele boventandboog naar achter brengen.

Een Twin-block is zoals een activator een heel bijzondere beugel, die alleen maar effect kan hebben gedurende de groei. Volwassenen kunnen dus geen baat meer hebben bij het dragen van zo’n beugel.

Een Twin-block is weliswaar uitneembaar, maar dient toch steeds gedragen te worden; 24 uur per dag. Alleen tijdens het eten en met tandenpoetsen en het poetsen van de beugel mag de beugel uit.

De eerste dagen met je beugel kan het spreken en het slikken wat lastig zijn, maar dit gaat vanzelf weer beter. In het begin kan de twin-block ook wat spierpijn geven. Dit is een teken dat de beugel werkt. Deze spierpijn verdwijnt op den duur. Ook kunnen er soms pijnlijke drukplekjes in de mond ontstaan, deze verdwijnen doorgaans niet vanzelf maar zijn makkelijk te verhelpen in onze praktijk. Bel ons wel altijd even voor een afspraak. De eerste tijd met je twin-block kan het wel eens voorkomen dat je de beugel ‘s nachts onbewust uit de mond haalt. Na enige tijd ben je er goed aan gewend geraakt en laat je hem ‘s nachts in je mond zitten.

Als je de twin-block niet draagt tijdens het eten, moet je de beugel in het beugeldoosje bewaren. Doe hem nooit los in je zak of in je tas, want de metalen onderdelen kunnen makkelijk verbuigen.

Bij het plaatsen van de Twin-block worden de gipsmodellen en het rode wasrolletje meegegeven waarop de beugel gemaakt is. Bewaar deze goed, want mocht de beugel stuk zijn en gerepareerd moeten worden, dan hebben we deze modellen hiervoor nodig!

Succes!

De Buitenbeugel

De buitenbeugel is één van de belangrijkste beugels in de orthodontie. Deze beugel wordt gebruikt om de groei van de bovenkaak te beïnvloeden of om ruimte te maken voor scheefstaande tanden.

De buitenbeugel bestaat uit twee onderdelen: een metalen deel en een nekband of hoofdband. Het metalen deel zit gedeeltelijk in de mond en past precies in twee kleine buisjes die vastzitten op bandjes (ofwel ringetjes) om de kiezen in de bovenkaak. De nekband wordt vastgehaakt aan het metalen deel: de hoofdband wordt met elastieken vastgemaakt of eveneens vastgehaakt aan het metalen deel.

Bij het indoen van het metalen deel van de buitenbeugel moeten de “U”-lussen als druppels naar beneden wijzen.

Nooit de buitenbeugel in- of uit doen met hoofd- of nekband eraan vast.

De buitenbeugel moet je minimaal 14 uur per etmaal dragen. Meer dan 14 uur mag natuurlijk ook en het hoeft niet 14 uur achter elkaar te zijn. Hoe meer je de beugel draagt, hoe sneller je klaar bent! Na het dragen van de buitenbeugel kunnen de kiezen wat gevoelig zijn en zelfs een beetje los gaan staan. Minder dan 14 uur dragen heeft eigenlijk geen zin; de beugel geeft dan geen of weinig resultaat en in dit geval moeten er soms kiezen getrokken worden.

De buitenbeugel moet uit tijdens sporten, eten en tandenpoetsen. Indien de hoofdband met elastieken wordt vastgemaakt aan het metalen deel dan worden deze elastieken tweemaal per week vervangen. Het metalen deel van de buitenbeugel kan gedurende een half uur per week in natuurazijn gelegd worden om kalkaanslag te verwijderen.

De draagtijd voor een buitenbeugel moet opgebouwd worden: de eerste dag wordt deze 4 uur gedragen, de tweede dag 6 uur, enz.

Indien de beugel kapot is of niet meer goed past, dan graag even bellen voor een afspraak zodat we het op kunnen lossen voor je.

Succes met je buitenbeugel!

Forsus veren

Forsus veren, oftewel intermaxillaire correctieveren zijn geen beugel op zich maar intermaxillaire correctieveren (Forsus veren) geplaatst. Deze veren zijn geen beugel op zichzelf maar een toevoeging aan de vaste apparatuur (blokjesbeugel). Ze worden vaak gebruikt ter vervanging van elastieken wanneer deze te weinig worden gedragen of het beoogde resultaat niet bereiken. De veren zorgen voor een naar voren gerichte kracht op de ondertandboog en een naar achteren gerichte kracht op de boventandboog. Hierdoor wordt de voorbeet verkleind en de voor-, achterwaartse relatie van de kiezen gecorrigeerd. De veren worden gedurende meerdere maanden gedragen.

Na het plaatsen van de veren kunnen de kiezen een paar dagen gevoelig zijn. In het begin kan praten en eten lastig zijn en de veren kunnen erg vervelend aanvoelen. Ook kunnen er kleine wondjes aan de binnenkant van je wangen ontstaan. Door een stukje witte was tegen de scherpe delen van de apparatuur aan te brengen, kun je de geïrriteerde plekjes wat ontlasten. Indien de klachten na een week nog niet weg zijn of erger worden óf er ontstaat een zweer aan de binnenkant van de wangen, kun telefonisch contact opnemen met de praktijk.

Om defect te voorkomen adviseren we:
• de mond niet te ver te openen (bijvoorbeeld bij het geeuwen).
• de onderkaak niet van links naar rechts te bewegen.
• geen hard of plakkerig voedsel te eten.
• na elke maaltijd te poetsen, maar ben voorzichtig voor het ontwrichten van de veren.

Mocht er onverhoopt toch een onderdeel van de veren losraken, bewaar deze dan goed en neem deze bij het eerstvolgende bezoek aan de praktijk mee. Bij weggooien of verlies zijn we genoodzaakt vervangende onderdelen opnieuw in rekening te brengen.

Succes!

Van Beek Activator

De Van Beek activator is een boven- en onderbeugel aan elkaar vast. Deze beugel wordt voor iedereen individueel gemaakt op van te voren gemaakte gebitsmodellen en zit vast aan een buitenbeugel. Deze buitenbeugel wordt verbonden met een afneembaar hoofdkapje (een ‘petje’). De Van Beek activator stimuleert de groei van de onderkaak en remt de groei van de bovenkaak af. Hij zet de kaken recht boven elkaar, zodat de tanden en kiezen later goed op elkaar passen of gezet kunnen worden. Je krijgt, zoals ze dat noemen, een goede beet of occlusie en ook wordt het profiel beter.

De draagtijd van een activator wordt opgebouwd: de eerste dag wordt de activator 4 uur overdag gedragen, de tweede dag 6 uur, enz. De eerste dagen kan het spreken en het slikken wat lastig zijn, maar dit gaat na een paar dagen wel beter.

Kinderen op de basisschool kunnen een activator bijna 20 uur per dag dragen. Kinderen op de middelbare school mogen de activator op school uitlaten, maar moeten de activator dagelijks minimaal 14 uur dragen. Haal je deze 14 uur niet, dan treedt er ofwel geen verbetering op of kunnen de behaalde resultaten gemakkelijk weer verdwijnen en keert de oorspronkelijke afwijking terug. Het succes van de activator hangt grotendeels van jou af!

De elastiekjes waarmee je je hoofdkapje/petje vastmaakt aan de activator dienen twee keer per week vervangen te worden.

Als je de activator niet draagt, moet je de beugel in het beugeldoosje bewaren. Doe hem nooit los in je zak of in je tas, want de metalen onderdelen kunnen makkelijk verbuigen.

In het begin kan de activator wat spierpijn geven. Dit is een teken dat de activator werkt. Deze spierpijn verdwijnt op den duur. Ook kunnen er soms pijnlijke drukplekjes in de mond ontstaan, deze verdwijnen doorgaans niet vanzelf maar zijn makkelijk te verhelpen in onze praktijk. Bel ons wel altijd even voor een afspraak.

De eerste tijd met je activator zal het wel eens voorkomen dat je de beugel ‘s nachts onbewust uit de mond haalt. Na enige tijd ben je aan je activator gewend geraakt en laat je hem ‘s nachts makkelijker zitten.

De activator moet elke dag met tandpasta en tandenborstel worden schoongemaakt en wekelijks kun je hem gedurende een half uur in natuurazijn leggen om kalkaanslag te voorkomen.

De duur van de behandeling hangt van een paar factoren af. Allereerst van de afwijking tussen de onder- en bovenkaak, hoe groter deze is, des te langer het duurt. Ook hangt het heel sterk af van de medewerking, hoe meer uren je per dag de activator draagt, des te sneller het gaat. En in de laatste plaats hangt het af van de lichaamsgroei. Groei je snel, dan gaat de behandeling meestal ook snel. Hebben we het gewenste resultaat bereikt, dan moeten we de tanden ook nog een tijd in deze nieuwe positie vasthouden, door bijvoorbeeld de beugel alleen ‘s nachts te dragen.

Bij goed dragen, kan er per maand gemiddeld 1mm. verbetering optreden. Dus een voorbeet van 10 mm. kost in tijd ongeveer 10 maanden om deze naar 1 mm. te reduceren.

Bij het plaatsen van de activator worden de gipsmodellen en het rode wasrolletje meegegeven waarop de beugel gemaakt is. Bewaar deze goed, want mocht de beugel stuk zijn en gerepareerd moeten worden, dan hebben we deze modellen en het wasrolletje hiervoor nodig.

Succes!

Het poetsen van je tanden met een blokjesbeugel

Adviezen
• Met een blokjesbeugel moet je vier keer per dag gepoetst worden; ’s ochtends na het ontbijt, ’s middags na het middageten, ’s avonds na het avondeten en ’s avonds voor het slapen (vergeet de fluoridespoeling niet!).
• Begin met poetsen altijd op een vaste plaats zodat je niks kunt overslaan. Gebruik maar een beetje tandpasta (ter grootte van een erwtje), omdat het anders te veel gaat schuimen in de mond en dat maakt het onoverzichtelijk.
• Het doel van poetsen is het wegpoetsen van tandplaque. Dit is een zacht wit laagje wat in de loop van de dag op de tanden en kiezen ontstaat, vooral langs de tandvleesranden. Het bestaat o.a. uit voedselresten en bacteriën. Als dit niet goed wordt weggepoetst, raakt het tandvlees ontstoken. Ontstoken tandvlees is rood van kleur, bloedt makkelijk en na verloop van tijd raakt het gezwollen. Bloedend tandvlees betekent dus dat er op die plaatsen beter gepoetst moet worden! Mocht dit niet gebeuren dan kan het tandvlees uiteindelijk tegen de blokjes ‘groeien’ en ontstaan er blijvende beschadigingen en gaatjes.

Poetsen
De buitenkant van het gebit waar de blokjes zitten, is in 3 stapjes verdeeld:
1. Begin met het poetsen van de tandvleesrandjes. Zet de tandenborstel bij je laatste kiezen schuin naar de tandvleesranden zodat de haartjes als het ware een beetje in de randjes kruipen. Je moet ongeveer 5 seconden per tand of kies kleine heen-en-weer gaande bewegingen maken boven de blokjes. Houd hierbij de wang opzij zodat je goed kunt zien wat je doet. Zo wordt het tandvlees gemasseerd en maak je de tandvleesrandjes schoon. Verplaats de borstel elke 5 seconden totdat je bij de laatste kies aan de andere kant bent gekomen.
2. Plaats de borstel opnieuw bij je laatste kiezen, dwars tussen de draad en blokjes/tanden en maak kleine friemelbewegingen; duw de borstel vanaf de snijrand tussen de blokjes. Stap 2 noemen we ook wel “friemelen”.
3. Plaats de borstel opnieuw bij je laatste kiezen en ga bij deze stap over de blokjes zelf poetsen. Op deze manier poets je ook de rest van het tandoppervlak.

Dan resten nog 2 stapjes:
4. Vervolgens worden de kauwvlakken gepoetst, dus bovenop de kiezen in de groefjes.
5. Daarna de binnenkant van alle tanden en kiezen. Ook hierbij goed de tandvleesranden meepoetsen en plaats de tandenborstel bij de voortanden rechtop (verticaal), zodat de binnenkant van de voortanden overal goed geraakt wordt.

Als je klaar bent, kijk dan altijd in de spiegel na of alles goed schoon is!

Adviezen na verwijderen vaste beugel

De vaste blokjesbeugel is verwijderd en aan de binnenzijde van de voortanden van de boven- en/of onderkaak is een spalkje geplaatst.

Gebroken spalkjes graag meteen melden!

Omdat een spalkje zorgt voor het behoud van de tandstand na het beugelen, is het heel belangrijk dat deze op de juiste manier achter de voortanden blijft bevestigd. Een spalkje wordt over zijn gehele lengte per tand apart vastgezet met tandkleurige composiet (lijm). Bij te harde druk kan een composietlaagje met de spalk loskomen van één of meerdere tanden waardoor na twee dagen al scheefstand kan ontstaan!

Probeer losraken van een spalkje te voorkomen door geen hard voedsel en voorwerpen met de voortanden af te bijten/scheuren. Denk aan plastic verpakking openscheuren, plakband afscheuren, nagelbijten, pennen bijten, harde noten, zuurtjes, lolly’s e.d. Wees ook voorzichtig met het afbijten van stokbrood en harde appels.

Mocht het spalkje onverhoopt toch losraken op één of meerdere tanden, contacteer ons dan meteen voor een herstelafspraak. In weekenden en vakanties staat op het antwoordapparaat of op www.ostyn.nl wie de dienstdoende orthodontist is. Bent u zelf op vakantie wacht dan niet tot u weer thuis bent, maar zoek ter plaatse een orthodontist of tandarts op om het spalkje weer vast te laten zetten.

Trek een gedeeltelijk losgeraakt spalkje nooit van de tanden af. Wij kunnen dan niets meer met het spalkje doen. Is een spalkje gebroken, dan hebben wij de gebitsmodellen nodig die vandaag meegegeven zijn om hier een nieuw spalkje op te laten maken. Ze zijn te herkennen aan het potloodstreepje aan de binnenzijde van de voortanden. Bewaar deze dus goed!

Gebitsverzorging

Nu de beugel is verwijderd is het tandenpoetsen weer een stuk makkelijker. Wij adviseren om minimaal 2x p/dag te poetsen met een zachte tandenborstel en een fluoridetandpasta. Vaak zien we dat het tandvlees tijdens het beugelen wat dik, rood en bloederig (dus ontstoken) geworden is. Door de tandvleesranden goed maar zachtjes schoon te borstelen en te masseren waardoor tandplaque verwijderd wordt, herstelt het tandvlees zich binnen een paar weken. Naast het poetsen adviseren wij om 1x p/dag ragers en/of tandenstokers te gebruiken om ook de ruimtes tussen de tanden en kiezen plaquevrij te houden. Dit om gaatjes en ontstoken tandvlees te voorkomen.

Tandenstokers:

• Kunnen gebruikt worden wanneer de ruimtes tussen tanden en/of kiezen te klein zijn voor een rager.
• Houd de tandenstoker tussen duim en wijsvinger dicht bij de punt vast. Met de andere vingers steun je tegen de aangrenzende tanden of kiezen. Maak de punt van de tandenstoker vochtig. Dit maakt het hout buigzamer en verkleint de kans op breuk.
• Houd de platte kant van de tandenstoker richting het tandvlees. Breng de tandenstoker tussen de tanden en de kiezen en duw de tandenstoker drie keer stevig tussen de tanden en kiezen.
• Reinig alle tussenruimten waarin een tandenstoker past.
• Tandenstokers zijn voor eenmalig gebruik.
• Vaak wordt een x-fine stoker door de assistente aangeraden i.v.m. smalle openingen tussen de tanden.

Ragers:

• Zijn makkelijk in gebruik.
• Pak de rager tussen duim en wijsvinger vast en duw deze tussen tanden en kiezen. Met de andere vingers steun je tegen de aangrenzende tanden of kiezen om doorschieten te voorkomen.
• Een rager moet tijdens het gebruik wat weerstand ondervinden, maar de metalen kern (draad) mag de tanden of kiezen en het tandvlees niet raken.
• Beweeg de rager een paar keer heen en weer.
• Reinig alle tussenruimten waarin een rager past. Waar de rager niet past, kun je een tandenstoker gebruiken.
• Ragers kunnen verschillende keren worden gebruikt. Spoel ze daarom na afloop goed af en laat ze drogen.
• Ragers zijn er in verschillende soorten, merken en dikten.

Algemene nuttige beugelinformatie

U / uw kind heeft apparatuur voor de orthodontische behandeling van het gebit gekregen. Het gebruik van de apparatuur en onderhoud van het gebit is in de praktijk al mondeling toegelicht. Graag willen we u op de volgende punten wijzen.

Gebroken beugels en loszittende blokjes en banden moet men meteen melden:

Omdat blokjes en banden (ringetjes om de kiezen) van een vaste beugel geplakt zijn aan tanden of kiezen en wel eens los kunnen komen, moeten in het belang van de behandeling en van patiënt, loszittende blokjes en banden meteen gemeld worden; eventuele beschadiging aan tanden en tandvlees kan aldus vermeden worden en de behandeling loopt dan geen onnodige vertraging op. Wanneer aan uitneembare apparatuur en/of activator iets stuk gaat of verbuigt, moet men dit eveneens zo snel mogelijk melden. Hetzelfde geldt voor pijnklachten of als het tandvlees of de wangen door een uitstekend draadje of deeltje van de apparatuur teveel geïrriteerd wordt (een beetje was – die bij het plaatsen van de vaste apparatuur meegegeven werd – aandrukken op het uitstekende deeltje kan de irritatie verminderen).

Melden kan telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 8.30 en 11.30 uur en tussen 13.00 en 16.00 uur. Op vrijdagen van 8.30 en 11.00 uur. In de weekenden en vakanties kan voor pijnklachten een beroep worden gedaan op de dienstdoende orthodontist.

Een zeker drukgevoel is (vaak) niet te vermijden:

Wanneer een uitneembare beugel voor het eerst gedragen wordt of de eerste dagen na plaatsen van een vaste beugel, is een gevoel van druk op één of meerdere tanden of kiezen normaal. Hetzelfde geldt bij elke maandelijkse controle. Soms wordt dit als pijn geïnterpreteerd. Een zeker drukgevoel is niet te vermijden, omdat het eigen is aan de kracht die tanden en kiezen doet verplaatsen. U kunt uw kind tegemoet komen door dan zacht of vloeibaar voedsel te geven.

Voeding zorgvuldig selecteren:

Om loszittende blokjes en banden zoveel mogelijk te voorkomen is het belangrijk harde en kleverige voeding te vermijden. Snijd bijvoorbeeld een appel in partjes, een hard broodje in stukjes. Drop, toffees, etc. niet op bijten! Om gaatjes te voorkomen is het uiteraard van groot belang te zorgen voor suikerarme voeding en dranken. Frisdrank én vruchtensappen met mate, omdat deze dranken erg zuur zijn!!

Toezicht op de medewerking in een orthodontische behandeling:

Een goede medewerking van de patiënt is heel belangrijk voor het slagen van een orthodontische behandeling. Deze medewerking is meestal nodig gedurende een aantal jaren voor een doel dat veel patiënten niet duidelijk voor ogen staat. De ouders dragen hierin een onmiskenbare verantwoordelijkheid; zij moeten erop toezien dat de apparatuur wordt gedragen zoals voorgeschreven. Een beugel doet niets wanneer deze boven op de kast ligt. Zo horen bijvoorbeeld een buitenbeugel en een activator minimaal 14 uur per etmaal gedragen te worden; een uitneembare beugel met opbeet wordt steeds gedragen, ook bij het eten.

Het is ook mogelijk dat in de loop van een vaste apparatuur behandeling elastiekjes moeten worden gedragen. Deze moeten steeds dag en nacht gedragen worden en elke dag vervangen worden, tenzij uitdrukkelijk andere instructies worden gegeven.

Het wordt op prijs gesteld als u als ouder regelmatig meekomt met uw zoon/dochter, zodat u ook op de hoogte blijft van de vorderingen en bevindingen bij uw kind.

Verantwoordelijkheid nemen voor de mondhygiëne:

De ouders dragen ook een verantwoordelijkheid voor de mondhygiëne van hun kind; zij moeten erop toezien dat de tanden na elke maaltijd en voor het slapen worden gepoetst en dat er dagelijks met een fluoride mondspoelmiddel wordt gespoeld.

Bij gebrek aan voldoende mondhygiëne, worden de ouders en de verwijzend tandarts op de hoogte gebracht. In enkele, zeldzame, gevallen kan een behandeling voortijdig gestopt worden.

Neem tijdens de controles altijd een tandenborstel mee!

Regelingen voor het maken van afspraken:

De afspraken voor het plaatsen en verwijderen van beugels nemen doorgaans wat meer tijd in beslag. Beugelcontroles zijn kortere afspraken en vinden doorgaans één keer per 4 tot 6 weken plaats en worden direct na een controle aan de balie gepland.

Indien een afspraak onverhoopt niet kan worden nagekomen dan verzoeken we u ons dit uiterlijk 24 uur van tevoren te melden.

Het is onze bedoeling te zorgen voor een perfecte afwerking en kwaliteit van een behandeling binnen een vooropgestelde, geschatte behandelingsduur op voorwaarde van voldoende medewerking en mondhygiëne.

Links

www.vergelijkmondzorg.nl/orthodontie

www.allesoverhetgebit.nl

NVvO
knmt
iso